ניקיון האביב הדיגיטלי שלכם

כמה פעמים בשנה אני מרגיש צורך פנימי להתחדשות, ניקיון וסידור מחדש. האביב הגיע וזה הזמן גם לנקות את כל מה שמפריע