top of page

ניהול ומעקב ביצועים בארגון
מספר קורס: 4002

המטרה העיקרית של תוכנית הטמעה היא לאפיין תהליכי העבודה הקיימים בארגון ובניית לוחות עבודה עם מאנדיי
להתייעלות במעקב אחר ביצוע משימות.

בעזרת מאנדיי נוכל לענות על כל צרכיי הארגון:

1. מעקב אחר ביצועים

2. ניהול פניות 

3. תוכניות עבודה

4. ניהול פרוייקטים

5. מישמות אישיות

6. חוזים

7. מנהלה

8. דיווחי סטטוסים 

ועוד

bottom of page