top of page
שימושי zoom לעובדה ולהנחייה
מספר קורס: 2003

במפגש נלמד מתודולוגיה להדרכה מרחוק בכלים וירטואליים, תוך כדי התרגול והתנסות אישית. המשתתפים יקבלו סט דוגמאות ורעיונות כיצד לשלב בהדרכה שימוש מיטיבי בזום.

כיצד מנהלים פגישות עבודה ומהם האפליקציות לזום.

בנוסף נלמד את כל שלבי האדמינסרטציה שקיימים בזום, מיצירת לינקים לפגישות, הרשמות, הקלטות וניתוח נתוני משתתפים.

ניתן לקרוא כאן את כל הסקירות על zoom

מוזמנים לצפות בהקלטה על שימוש בכלי Miro לעבודה מרחוק בניהול פרוקייטים 

:השאר פרטים לקבלת תוכנייה והצעת מחיר

bottom of page